Vonku

Zima, chlad, únava…
až teraz to poznáva.
Zubatá, vysmiata postava
je všetko, čo ostáva…

Zima, chlad, sloboda,
život letmá je náhoda.
Smútok, sneh, pohoda.
So smrťou? Dohoda.

Za oknom zmrazená záhrada.
V očiach leskne sa záhada,
po strunách tancuje nálada.

Vonku je sobota.
Vzduchom vlní sa clivota,
do vzdychov ťa halí. Nahota.

– 19.12.2013